מלאכה ויצירה קסומה – תרשימים

מלאכה ויצירה קסומה – תרשימים 2018-03-13T22:48:01+00:00

מלאכה ויצירה קסומה:

 

חרש עץ:

תיקון מגן – (מצרכים :1 יחידת עבודה)
פעולה אשר מבצע חרש עץ המאפשרת תיקון של נזק הנגרם למגן.

קרשים – (מצרכים : 1 עץ, 1 יחידת עבודה)
שיפור של משאב בסיס עץ לצורך בניית מבנים.

לבנים – (מצרכים : 1 חימר, 1 יחידת עבודה)
שיפור של משאב בסיס חימר לצורך בניית מבנים.

ידית – (מצרכים : 1 עץ, 2 יחידת עבודה)
משאב בסיס לביצוע יצירת מכוש, פטיש או גרזן שמבצע חרש מתכת.

פסלון – (מצרכים : 1 עץ, 8 יחידת עבודה)
פסלון הוא חפץ בעל היכולת להיות מוקסם.

מדליון – (מצרכים : 1 עץ, 1 גרזן( לא מתכלה), 10 יחידת עבודה)
מדליון הוא חפץ בעל היכולת להיות מוקסם.

 

רצען/חייט:

תיקון שריון – (מצרכים : 3 יחידת עבודה)
"תיקון שריון" היא פעולה אשר נעשת על ידי רצען/חייט בלבד, המאפשרת תיקון של שריון עור.
הפעולה מחזירה את נקודות הפגיעה שהיו לשריון במקור.

משחת טיפול בעור – (מצרכים : 1 עור, 1 קמליה, 1 שמן, 15 יחידת עבודה)
מאפשר לרצען/חייט לבצע תיקון של מגני ידיים העשויים מעור בשטח, כלומר, מחוץ למקום עבודתו.

קמע, צמיד או נזר – (מצרכים : 1 עור, 1 מתכת, 12 יחידת עבודה)
קמע, צמיד או נזר הינם בסיסים ליצירה קסומה, כלומר, ניתן להקסים אותם ועל ידי כך להפוך אותם לחפצים קסומים על פי הוראות ההקסמה אשר ניתן להטיל על החפץ.

שיפור שריון עור (מעשה אמן) +1 – (מצרכים : 3 עור, 20 יחידת עבודה)
יכולת זאת נותנת את האפשרות לרצען/חייט לבצע מעשה אשר מוגדר "מעשה אמן" ובו ישפר בעל המקצוע את שריון העור אותו בחר לשפר. בביצוע פעולה זאת ניתנת לשריון נקודת פגיעה נוספת אחת.
יש לציין כי שיפור שריון והפיכתו למעשה אמן דורש יותר זמן מפעולה רגילה של תיקון. השחקן יפעל מבחינת זמנים על פי ההוראות אותם יקבל מהמאסטרים.
פעולה זו אינה הופכת את השיריון לשיריון קסום.
לא ניתן לשפר שריון (מעשה אמן) יותר מפעם אחת.

תחבושות- (מצרכים : 5 יחידת עבודה)
יצירת ציוד רפואי בסיסי, כלומר, ערכת עזרה ראשונה בסיסית. נעשה על ידי רצען/חייט.

רצועות– (מצרכים : 1 עור, 1 יחידת עבודה)
בעל המקצוע (הרצען/חייט) יוכל להכין ציוד בסיסי לתיקון ושיפור שריונות או מגנים למיניהם (מקצר באופן משמעותי את עבודת התיקון).

 

חרש מתכת:

תיקון שריון מתכת – (מצרכים : 1 רצועות 2 יחידת עבודה)
מאפשר לחרש מתכת לתקן שריון מתכת אשר נגרם לו נזק. מחזיר את נקודות הפגיעה שהיו לשריון במקור.

מסמרים – (מצרכים : 1 מתכת, 1 יחידת עבודה = 10 מסמרים)
שיפור של משאב בסיס ברזל לצורך בניית מבנים.

טבעת, תליון וכתר –  (מצרכים : 1 עור, 3 מתכת, (לכתר תוספת של : 10 אבני חן + 4 מתכת+20 יחידות עבודה),  20 יחידת עבודה)
הנם בסיסים ליצירה קסומה, כלומר, ניתן להקסים אותם ועל ידי כך להפוך אותם לחפצים קסומים על פי הוראות ההקסמה אשר ניתנו להטיל על החפץ.

שיפור שריון מתכת (מעשה אמן) +1 – (מצרכים : 5 מתכת, 25 יחידת עבודה)יכולת זאת נותנת את האפשרות לחרש מתכת לבצע מעשה אשר מוגדר "מעשה אמן" ובו ישפר בעל המקצוע את שריון המתכת אותו בחר לשפר. בביצוע פעולה זאת ניתנת לשריון נקודת פגיעה נוספת אחת.
יש לציין כי שיפור שריון והפיכתו למעשה אמן דורש יותר זמן מפעולה רגילה של תיקון, השחקן יפעל מבחינת זמנים על פי הפתקים אותם קבל מהמאסטרים.
לא ניתן לשפר שריון (מעשה אמן) יותר מפעם אחת.


מכוש, (מצרכים : 1 ידית, 2 מתכת, 1 יחידת עבודה)
גרזן,  (מצרכים : 1 ידית, 1 מתכת, 2 יחידת עבודה)
פטיש –  (מצרכים : 1 ידית, 1 מתכת, 1 יחידת עבודה) 

מכוש, גרזן, פטיש ומסמרים הנם משאבי בסיס לבניית שיפורים על ידי חרש מתכת.

בקבוקונים –  (מצרכים : 3 יחידת עבודה) 
בקבוקונים הנם ציוד בסיסי אשר משמש לאלכימיה (ניתן להשתמש בבקבוקונים שהבאתם מהבית לא חייבים בקבוקונים "מכאניים").


הקסמת חפצים 1:

עור עבה (נק"פ 1) –
מאפשר להקסים חפץ מסוים ולקבוע כי כל עוד השחקן עונד, לובש או מרכיב את החפץ נוספת לאותו השחקן נקודת פגיעה אחת לכלל סכום נקודות הפגיעה שלו.

רונות –
רונות הן משאב בסיסי לטקסי כהונה אשר מטרתן הגנה על מבנה או מקום.
רונה היא חפץ אשר הוקסם והוגדר כרונה על ידי אישור מכאני.

מגן מרוחות +1 –
הקסמה של חפץ כלשהו כך שכל עוד אדם נושא אותו על גופו בדרך כלשהי לאותו האדם תהיה נקודת חסינות נוספת מפני השפעותיהן של רוחות משחקיות.

מגן אל שבר –
הקסמה של מגן כך שלא תהיה אפשרות לשבור אותו.

שיפור שריון עור +1 (קסום) –
שיפור של שריון העשוי מעור באופן קסום. כלומר, מקסים את השריון ולא מבצעים בו עבודת מלאכה. ברגע שהשריון הוקסם מקבל נקודת פגיעה נוספת. פעולה זאת תהפוך את השריון המוקסם לשריון קסום.

חרב קסומה (קסום) –
שיפור של חרב באופן קסום עד השקיעה/זריחה, הקודם מבינהם.  פעולה זאת תהפוך את החרב המוקסמת לחרב קסומה. (אין לפעולה זו השפעה על נזק שהחרב יוצרת או על מאפיינים אחרים שלה, אך הקסמת החרב תאפשר להלחם איתה ביצורים על טבעיים)

שקרים (חפץ מקולל) –
כאשר מקסים החפץ הניח על אדם חפץ אשר נושא קללת "שקרים" – מאותו רגע האדם אשר נושא על גופו חפץ זה לא יוכל להגיד את האמת כלל, בכל מצב או סיטואציה, עד אשר החפץ יוסר ממנו. השחקן לא יוכל להסיר מעליו את החפץ כל עוד לא הוסרה מעליו הקללה בטקס המיועד לכך.

סכין טקסית-
סכין אשר הוטלה עליה הקסמת "סכין טקסית" תוכל לשמש כל טקס כהונה אשר מצריך שימוש בסכין טקסית.

 

הקסמת חפצים 2:

כלי ניתוח-
כלי ניתוח אשר הוקסם על ידי הקסמת "כלי ניתוח" לא יוכל ליצור מום, פגם או טעות רפואית כאשר משומש על מטופל.

מראה קסומה –
אדם אשר הוטל עליו קסם X יוכל לשלוף את הפרופ המשחקי אשר ניתן לו על ידי המאסטרים, להגיד את מילות הקסם, לשבור את הפרופ לחצי ובכך להחזיר את הקסם אשר הוטל עליו אל מטיל הקסם.
שחקן אשר השתמש ב"מראה קסומה" יחזיר למטיל הקסם שאותו הוא נוגד את מגילת הקסם בה הוא השתמש ואת חלקי הפרופ של ה"מראה הקסומה".
על מטיל הקסם המקורי לשחק את השפעות הקסם שחזר כאילו הוטל עליו מלכתחילה, על כל חוקיו.

הגנה מקסם –
במידה והוטלה הקסמה מסוג "הגנה מקסם" על אחד משלושת חפצי ההגנה אשר רצען/חייט יכול ליצור (קמע, צמיד או נזר), אדם אשר נושא אחד מחפצים אלו יהיה חסין מפני הקסם הראשון אשר יוטל עליו, לא משנה מה רמתו. הקסמה זאת הינה חד פעמית, כלומר, במידה ונחסם קסם אחד ההקסמה נגמרת.
במידה והוטלה הקסמה מסוג "הגנה מקסם" על אחד משלושת חפצי ההגנה אשר חרש מתכת יכול ליצור (טבעת, תליון או כתר) אדם אשר נושא אחד מחפצים אלו יהיה חסין לכל סוג של קסם או קללה עד לרמה שלוש למשך זמן של שעה אחת, כלומר, אינו חד פעמי. בתום השעה, ההקסמה תגמר.

ייצוב פצוע –
הקסמה של "ייצוב פצוע" תינתן לקמע או תליון בלבד.
במידה והונח הקמע או התליון המוקסם על דמות פצועה (דימום או הרעלה כאחד), דמות גוססת שהגיעה לאפס נקודות פגיעה יימנע דרדור של מצבה, כלומר, דמות שהגיעה לאפס נק"פ תמנע ממוות ודמות מדממת או מורעלת לא יוחמר מצבה כתוצאה של הדימום או ההרעלה.

הגנה מרעל –
במידה והוטלה הקסמה מסוג "הגנה מרעל" על אחד משלושת חפצי ההגנה אשר רצען/חייט יכול ליצור (קמע, צמיד או נזר), אדם אשר נושא אחד מחפצים אלו יהיה חסין מפני הרעל הראשון אשר ישתה, לא משנה מה רמתו. הקסמה זאת הינה חד פעמית. כלומר, במידה ונוטרל רעל אחד ההקסמה נגמרת.
במידה והוטלה הקסמה מסוג "הגנה מרעל" על אחד משלושת חפצי ההגנה אשר חרש מתכת יכול ליצור (טבעת, תליון או כתר) אדם אשר נושא אחד מחפצים אלו יהיה חסין לכל סוג של רעל עד לרמה שתיים עד רדת השמש או עד הזריחה (מי שמגיעה קודם), כלומר, אינו חד פעמי.

שיפור שריון ברזל +1 –
שיפור של שריון העשוי ממתכת באופן קסום. כלומר, מקסים את השריון ולא מבצעים בו עבודת מלאכה. ברגע שהשריון הוקסם מקבל נקודת פגיעה נוספת. על ידי פעולה זאת הופך השריון המוקסם לשריון קסום.

פקודה (קללה חד פעמית) –
חפץ (הנכלל בקבוצת ששת החפצים אשר אפשרי להקסים) אשר הוקסם ב"פקודה" בראש ובראשונה ימנע הסרתו מהאדם אשר עונד אותו, אלא אם בוצע באדם טקס הסרת קללה.
בזמן הקסמת החפץ מוגדר מי יהיה בעל החפץ, כאשר שמו נכתב בכתב יד על הפתק אשר מייצג את המכאניקה המשחקית של החפץ.
מהרגע בו ענד אדם את החפץ יוכל בעל החפץ לפקוד כל פקודה ישימה מידית אשר חפצה נפשו על עונד החפץ. על מנת לפקוד על עונד החפץ יש צורך להגיד את המילים "ואני פוקד עליך X". ברגע שבצע עונד החפץ המוקסם את הפעולה אשר נפקד לעשות על ידי בעלי החפץ, החפץ יאבד את הקסמתו ויחזור להיות חפץ פשוט.
במידה ובוצע באדם העונד את החפץ טקס "הסרת קללה", יוכל האדם העונד את החפץ להסיר ממנו את החפץ אך ההקסמה תישאר עם החפץ ותשפיע באותו צורה על האדם הבא אשר יענוד את החפץ (יש להעביר את הפתק אשר מייצג את המכאניקה של החפץ אל הקורבן הבא ולהסביר לו מי הוא בעל החפץ).

אהבה (קללה) –
חפץ (הנכלל בקבוצת ששת החפצים אשר אפשרי להקסים) אשר הוקסם ב"אהבה" בראש ובראשונה ימנע הסרתו מהאדם אשר עונד אותו, אלא אם בוצע באדם טקס הסרת קללה.
בזמן הקסמת החפץ מוגדר מי יהיה בעל החפץ, כאשר שמו נכתב בכתב יד על הפתק אשר מייצג את המכאניקה המשחקית של החפץ.
מהרגע בו ענד אדם את החפץ, בעל החפץ יהפוך להיות מושא אהבתו (האדם אשר עונד את החפץ יהיה מאוהב בבעלי החפץ). במידה ונחשף עונד החפץ לראייה ברורה כשמש חסרת כל תהיה שבעלי החפץ לא מרגישים אהבה בחזרה אל עונד החפץ, תשבר הקללה.
במידה ובוצע באדם העונד את החפץ טקס "הסרת קללה", יוכל האדם העונד את החפץ להסיר ממנו את החפץ אך ההקסמה תישאר עם החפץ ותשפיע באותו צורה על האדם הבא אשר יענוד את החפץ (יש להעביר את הפתק אשר מייצג את המכאניקה של החפץ אל הקורבן הבא ולהסביר לו מי הם בעלי החפץ).
.

 

תיקון שיפור הגנה שדרוג פעולה
חרש עץ תיקון מגן קרשים

לבנים

ידיות

פסלון
מדליון
נייר מגילה
רצען/חייט תיקון שריון

משחת טיפול עור

קמע

צמיד

נזר

שיפור שריון עור +1 (מעשה אומן) תחבושות

רצועות

חרש מתכת תיקון שריון מסמרים טבעת

תליון

כתר

שיפור שריון מתכת +1

(מעשה אומן)

מכוש

גרזן

פטיש

מסמרים

בקבוקונים

מראה

הקסמה 1 נק"פ 1

רונות

מגן מרוחות +1

מגן מפני שבירת מגן.

שיפור שריון עור +1 (קסום)

חרב קסומה

שקרים (קללה)

סכין טקסית

הקסמה 2 כלי ניתוח

מראה קסומה

הגנה מקסם

קריסטל ייצוב פצוע

הגנה מרעל (חד פעמי)

שיפור שריון ברזל +1 (קסום) פקודה (חד פעמי מקולל)

אהבה (חפץ מקולל)

 

שדרוגים:

שיפור שריון עור (+1 נק"פ): דורש רצען/חייט וגם הקסמה 1

שיפור שריון ברזל (+1 נק"פ): דורש חרש מתכת וגם הקסמה 2

שיפור מגן מפני שבירה (חסינות לשבירת מגן): דורש הקסמה 1