מאגיה – לחשים 2018-02-14T11:41:56+00:00

מגילות קסם

מגילות קסם הינם לחשים שקוסם ברמה המתאימה יכול ליצור (ולאשר מכאנית ע"י חותמת). הטלת הלחש מתבצעת ע"י פתיחת החותמת, הקראת שם הלחש ומסירת התאור המכאני שלו למטרה (פרט למה שתואר אחרת).
כל מגילות הלחש פועלות באופן מיידי אלא אם צויין אחרת.

 

מגילות רמה ראשונה:

שבירת מגן (אסכולה: עוצמה; טווח: כ5 מ') –
מגן בבעלות כל אדם אשר הוטל עליו קסם "שבירת מגן" יוגדר כ"שבור" משחקית עד אשר יתוקן על ידי בעל מקצוע חרש עץ.

קליע קסם (אסכולה: עוצמה; טווח: 2 קליעים) –
שימוש במגילת קליע קסם מאפשר לקוסם להטיל 2 כדורי אנרגיה אשר מורידים 1 נקפ כאשר נזרקים ופוגעים בשחקן אחר .

שיריון מאגי (אסכולה: הגנה; טווח: עצמי/מגע) –
אדם אשר הוטל עליו קסם "שיריון מאגי" יוסיף לנק"פ שלו סכום של שתי נקודות פגיעה למשך עד כחצי שעה. הקסם לא יכול להיות מוטל על אדם אשר לובש שריון (האפקטים לא משתלבים).

טיפשות (אסכולה: תהפוכה; טווח: מגע) –
אדם אשר הוטל עליו קסם "טיפשות" מאבד למשך חמש דקות את היכולת להשתמש במקצועות הדורשים השכלה ואת היכולת להשתמש בכל סוג נשק פרט לחרב קצרה עד לאורך של 100 סנטימטר.
קסם זה אינו מונע שימוש ביכולות חרש ואינו עוצר קסמים או טקסים אשר כבר התחילו להוציאם לפועל.

רצון טוב (אסכולה: שינוי תודעה; טווח: 2 מ') –
אדם אשר הוטל עליו קסם "רצון טוב" ישחק הבעת חיבה כלפי מטיל הקסם לזמן של הסצנה בהתאם (הפעלת שיקול דעת והגיון של השחקן). יש צורך לציין כי הקסם המדובר אינו מקביל למונח של הקסם המוכר "הקסמה", ובא לידי ביטוי על ידי שינוי גישה חיובי כלפי מטיל הקסם באופן מתון.
בתום הקסם השחקן אינו מודע שנעשה עליו קסם, אך זוכר את הסצנה במלואה, דהיינו, אם תתייחסו אל השחקן שעליו הוטל הקסם כטיפש הוא יזכור זאת לאחר מכן.

לך (אסכולה: כפיית רצון; טווח: 5 מ') –
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך." – מ"ג בראשית י"ב.
אדם אשר הוטל עליו הקסם "לך", ישחק כי דמותו נזכרת בפתאומיות שיש לה עניינים לטפל בהם בדחיפות במקום אחר ועל כך תלך להתעסק בהם.

 

מגילות רמה שניה:

הדיפת אדם (אסכולה: עוצמה; טווח: מגע) –
אדם אשר הוטל עליו קסם "הדיפת אדם" ישחק תחושת הדיפה חזקה אשר מקורה מכיוון מקור המגע של מטיל הקסם.
יש לציין כי יש צורך במגע פיזי של השחקן אשר מטיל את הקסם עם השחקן אשר עליו מוטל קסם.

מגן קסם (אסכולה: הגנה; טווח: עצמי) –
אדם אשר מטיל את הקסם "מגן קסם" יפנה את ידו מתוחה, כאשר כף ידו פתוחה לכיוון ממנו הוא מגן מפני הקסם ובידו האחרת יחזיק את המגילה פתוחה. ברגע שיעשה פעולה זאת כל קסם אשר יוטל על אותו אדם המגיע מהכיוון הכללי אליו השחקן מפנה את ידיו לא ישפיע על מטיל הלחש. מגן הקסם עובד מרגע הטלת הקסם למשך שלוש דקות או עד שחדל השחקן מלהחזיק בידו מתוחה בכף יד פתוחה למעלה.
על מנת להוסיף לאווירה השחקן אשר מטיל את הקסם יקרא מילות כישוף בזמן שיטיל את הקסם.

בילבול (אסכולה: תהפוכה; טווח: 5 מ') –
אדם אשר הוטל עליו קסם "בילבול" יאבד את היכולת להשתמש ביכולותיו המכאניות, וישחק קושי ניכר בדיבור רציף המביע הגיון למשך חמש דקות.

שכחה (אסכולה: שינוי תודעה; טווח : מגע) –
אדם אשר הוטל עליו קסם "שכחה" ישחק שכחה של הסצנה האחרונה בה לקח חלק פעיל.
הגדרות:
הסצנה האחרונה – תקופת הזמן בין תחילת האינטראקציה בין השחקנים באותו המקום באופן ישיר או עקיף עד סיום מלא של האינטראקציה כחלק מהאירוע.
לדוגמא: נכנסתי אל הפונדק, ניהלתי שיחה עם אלאור, לאחר מכן עם בנימין ושרה הגישה לנו שתייה. בצאתי מהפונדק הוטל עלי לחש שכחה. על כך, דמותי שכחה כל מאורע אשר התרחש מהנקודה בה נכנסתי אל הפונדק עד לנקודה בה הוטל עלי קסם השכחה.

חברות (אסכולה: שינוי תודעה; טווח: 3 מ') –
חברות הוא לחש אשר מטיל הקסם מטיל על שני שחקנים אשר נמצאים מולו בעזרת מגע קל בשניהם, כדוגמאת טפיחה על השכם. זוג שחקנים אשר הוטל עליהם קסם "חברות" ישחקו רגשות חיבה אפלטוניים מודגשים אחד כלפי השני.
אין חובה לגעת בשני השחקנים בבת אחת, אח עליהם להשאר בטווח של 3 מ' האחד מהשני במהלך הטלת הקסם.

השתקה (אסכולה: כפיית רצון; טווח: 3 מ') –
אדם אשר הוטל עליו קסם "השתקה" יבלום את פיו למשך דקה אחת.

עור רקוב (אסכולה: עוצמה; טווח: 3 מ') –
שריון אשר הוטל עליו קסם "עור רקוב" יאבד את נקודות ההגנה הנוספות שהוא מעניק לשחקן עד אשר יובא לידי טיפול של איש מקצוע (רצען).

 

 

מגילות רמה שלישית:

קורוזיה (אסכולה: עוצמה; טווח: 5 מ') –
שיריון אשר הוטל עליו קסם "קורוזיה" יאבד את נקודות ההגנה הנוספות שהוא מעניק לשחקן עד אשר יבוא לידי טיפול של איש מקצוע (חרש ברזל).

הטלת מום (אסכולה: תהפוכה; טווח: מגע) –
מטיל הלחש "הטלת מום" יבחר מראש את המום אותו הלחש יוצר ויכתוב אותו על מגילת הקסם. המום יכול להיות מום פיזי או נפשי כאחד על פי מה שבחר השחקן לכתוב במגילת הקסם.

פחד (אסכולה: שינוי תודעה; טווח: 2 מ') –
אדם אשר הוטל עליו קסם "פחד" משחק דמות מבועתת הרואה במטיל הלחש כאיום ממשי מיידי. לדמות אשר מוטל עליה הקסם נוצר דחף מיידי לברוח ממטיל הקסם.

ניתוק קסם (אסכולה: שינוי תודעה; טווח: מגע) –
דמות אשר הוטל עליה קסם "ניתוק קסם" תאבד את יכולתה להשתמש במכאניקת הקסם ותנתק את קשרה עם "נהר הקסם". נשמת הקוסם תחפש דרכה חזרה אל הנהר. ההשפעה של הקסם על השחקן תמשך לעשר דקות.

שיתוק (אסכולה: כפיית רצון; טווח: 5 מ') –
אדם אשר הוטל עליו קסם "שיתוק" יחדול מכל פעולה פיזית ויקפא במקומו למשך שישים שניות.

 

מגילות רמה רביעית-

גל הדף (אסכולה: עוצמה; טווח: 3 מ', כל מי שבטווח) –
אדם או קבוצה אשר הוטל עליהם קסם "גל הדף" ישחקו כוח משמעותי שזורק אותם אל הכיוון ההפוך ממטיל הקסם.
בניגוד לקסם "הדיפת אדם" אין צורך במגע פיזי והקסם יכול להיות מוטל על כל מטרה אשר נמצאת במרחק שנים או שלושה מטרים ממטיל הלחש ומולו. כלומר, הטלת הלחש נעשת אך ורק בכיוון אליו מופנת ידו של מטיל הקסם.

מגע מוות (אסכולה: עוצמה, טווח: מגע) –
דמות אשר הוטל עלייה קסם "מוות" תמות באופן מידי.
הקסם מוטל על ידי מגע ואמירת מילות הלחש. בתגובה למגע ושמיעת מילות הלחש האדם עליו מוטל הקסם ישחק את המוות לבחירתו.

בועת אי פגיעות (אסכולה: הגנה; טווח: עצמי) –
אדם אשר מטיל על עצמו (ורק על עצמו!) קסם זה יקבל חסינות מוחלטת לנזק אשר נגרם על ידי כל סוג נשק משחקי.
על מנת להטיל לחש זה, על מטיל הלחש לבצע תנועת חסימה מודגשת בעזרת ידיו. השפעת הקסם פועלת למשך חמש דקות או עד שחדל מטיל הקסם מתנועת החסימה בעזרת ידיו.

ביטול (אסכולה; הגנה, טווח: 5 מ') –
קסם זה מבטל כל השפעה קסומה, טקס, השפעה של חפץ קסום או הטלת קסם. מטיל הקסם יבחר מטרה אחת עליה הוא מטיל את הקסם בין אם תהיה השפעה קסומה, פעולה של הטלת לחש או כל אחד מהמוזכרים מעלה.

טימוא מזבח (אסכולה: תהפוכה; טווח: 20 מ') –
מזבח אשר נבחר כמטרה לקסם "טימוא מזבח" יחדול מלהיות מזבח משחקי שמיש באופן מיידי עד אשר יקבל את ברכתו בשנית.

שתילת זכרון (אסכולה: שינוי תודעה; טווח: מגע) –
אדם אשר הטיל את הקסם "שתילת זכרון" על שחקן אחר יקבל את היכולת להוסיף, להחסיר או לשנות זכרונות, אירועים או רגשות של הדמות אשר הוטל עליה הלחש.

 

 

רמה עוצמה הגנה תהפוכה שינוי תודעה כפיית רצון
1 שבירת מגן

כדור אנרגיה

שיריון מאגי טיפשות רצון טוב לך
2 הדיפת אדם

עור רקוב

מגן מקסם בלבול שכחה

חברות

השתקה
3 קורוזיה  הטלת מום פחד

ניתוק קסם (ביטול יכולות קסומות)

עצירת אדם (שיתוק)

 

4 גל הדף

מגע מוות

בועת אי פגיעות

ביטול

טימוא מזבח שתילת זכרון