כהונה 2018-02-10T21:27:02+00:00

כהונה

להיות כהן בסולווד שונה מאוד מלהיות כהן ברוב המשחקים האחרים. כהן מסוגל לעשות את כל הטקסים/מתכונים שלו לגמרי לבד, ללא המאמינים שלו. דרוש ממנו רק המצרכים הפיזיים של המתכון/התרשים ורולפליי של עשיית הטקס. ניתן לראות זאת כקסם טקסי. באשר ללור שעומד מאחורי כהונה ואיך הדמות שלך רואה את מה שהיא עושה, זה פתוח לפרשנות של כל דמות. חשוב לדבר עם הקפטן ולהיות ברוח הקבוצה.

כל הטקסים דורשים מזבח אלא אם צויין ספציפית אחרת. לא כל קבוצה תוכל להקים מזבח. רק קבוצות שכהונה היא נושא מרכזי באווירת הקבוצה יוכלו לעשות זאת.

 

שם היכולת עלות תיאור היכולת דרישות קדם
כהונה 1 2 נק״ד מאפשר ביצוע טקס מדרגה ראשונה השכלה
כהונה 2 3 נק״ד מאפשר ביצוע טקס מדרגה שניה כהונה 1
כהונה 3 3 נק״ד מאפשר ביצוע טקס מדרגה שלישית כהונה 2
כהונה 4 4 נק״ד מאפשר ביצוע כל טקס כהונה 3


קללות (סוג ספציפי של טקסי כהונה – יפורט במגילת הטקס האם היא יכולה לשמש כקללה): כדי לקלל דמות רמת הכוח של הקללה צריכה להיות גבוהה מכמות אבני הנשמה שיש לדמות שרוצים לקלל. רמת הכוח נקבעת על פי רמת המתכון של הקללה (4) + כמות אבני הנשמה/בקבוקי רגש שהוקרבו בטקס (כולל אלו שחלק מהמתכון). הכהן יכול להקריב את אבני הנשמה שלו עצמו או את אלה של שחקנים אחרים אשר הסכימו לכך. שחקנים אשר הסכימו להקריב את אבני הנשמה שלהם חייבים להשתתף בטקס הקללה.

לדוגמה: ענת משחקת כוהנת והיא רוצה לקלל את הדמות של אברהם. למיטב ידיעתה של ענת, לאברהם יש 6-8 אבני נשמה, ולכן ענת משערת שהקללה צריכה להיות ברמה 9 לפחות כדי לעבוד. מתכון הקללה הוא ברמה 4 ובמתכון יש דרישה לאבן נשמה אחת. כלומר, רמת הקללה – כפי שנכתבה במתכון – היא רק 5. ענת מבינה כי היא צריכה להקריב עוד 4 אבני נשמה על מנת שהקללה תעבוד. ענת יכולה להשתמש בבקבוקי נשמה, באבני הנשמה שלה או באבני נשמה של שחקנים אחרים אשר יסכמו לוותר עליהם למען המטרה. ענת בוחרת להשתמש בבקבוק נשמה אחד וב-3 אבני נשמה של חברי קבוצתה. חברי הקבוצה נותנים את אבני הנשמה שלהם בהסכמה מלאה ומשתתפים בטקס הקללה. את האבן הנשמה שנדרשה כחלק מהמתכון עצמו ענת מקריבה מעצמה.

רשימת טקסים